Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Szkolenie dynamiczne z IGIM

Od 13.10.2020 - szkolenie z Ignacym IGI Eidrigeviciusem - Mistrzem Polski IPSC i PiRO

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie przygotowujące do współzawodnictwa w strzelectwie praktycznym, bazującym na konkurencji IPSC.

Rozpoczynamy blokiem szkoleniowym, na którym IGI przekaże całą swoją wiedzę na temat kluczowych elementów strzelectwa praktycznego.

Kurs na Prowadzącego Strzelanie PZSS

nowy termin wkrótce

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie zapraszamy na kurs zakończony egzaminem, stanowiącym podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.

Kurs na patent strzelecki

14-15. 11. 2020

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet

Każdy piątek godz. 19.30 lub sobota godz.10.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zaczac przygode ze strzelectwem dynamicznym albo umiesz już trochę strzelać, ale chcesz poprawić swoje umiejętności, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Szkolenie taktyczne pistolet, karabin

28.10.2020

Zajęcia prowadzi Maciek - instruktor strzelectwa, sztuk walki i ratownik.
Z wykształcenia kryminolog i specjalista od techniki filmowej.
Pracuje w branży bezpieczeństwa, biegły sądowy.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;