Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Szkolenie taktyczne

26 czerwca 2020

Zajęcia prowadzi Maciek - instruktor strzelectwa, sztuk walki i ratownik.
Z wykształcenia kryminolog i specjalista od techniki filmowej.
Pracuje w branży bezpieczeństwa, biegły sądowy.

Zajęcia przeznaczone są dla doświadczonych strzelców, jak i początkujących, a ich program modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników.

W programie zajęć znajdują się między innymi:
- doskonalenie zachowań i odruchów bezpiecznego posługiwania się bronią
- prawidłowe postawy strzeleckie, celowanie i praca na spuście
- strzelanie w postawach zastanych i wymuszonych
- dobycie, użycie broni i wymiana magazynka w sytuacjach niebezpieczeństwa i warunkach zmęczenia
- posługiwanie się bronią w ciasnych pomieszczeniach i pojazdach
- zasady poruszania się z bronią w sytuacjach taktycznych
- strzelanie z wykorzystaniem zasłon i ograniczeń terenowych oraz z ukrycia
- pokonywanie strzeleckich torów taktycznych
- strzelanie do wielu celów z płynnym przeniesieniem ognia
- warunki obchodzenia się z bronią przy ochronie VIP’a
- trening sytuacji taktycznych
- podstawy pierwszej pomocy i medycyny pola walki

Czas szkolenia: 3 godz.
19:00-22:00

Cena: 199,00 zł dla posiadaczy broni,
399,00 zł z bronią klubową + 150 szt. amunicji 9x19 mm.

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca (środa).
Opłatę za udział prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Strzelnicy U27 nr:

75 1910 1048 2669 0006 3888 0002.

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Szkolenie Taktyczne".

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.