Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Kurs sędziego strzelectwa statycznego i dynamicznego

3-4 października 2020

Klub Strzelecki U27 Ołtarzew zaprasza na kurs sędziego strzelectwa statycznego i dynamicznego klasy III w dniach 3-4.10.2020 r.
Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI Polska.

Harmonogram Kursu:
Sobota 3.10.2020 r.:
– część teoretyczna i egzamin – statyka od godz. 9:00 – 15:00
– część teoretyczna i egzamin – dynamiczna od godz. 15:00 - 20:00
Miejsce: Strzelnica U27, 05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27
Niedziela 4.10.2020r.:
– część praktyczna – od godz. 10:00 – do zakończenia zawodów
Miejsce: Strzelnica U27

Egzaminatorzy i wykładowcy:
Antoni Kamiński – sędzia klasy M PZSS, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS
Dariusz Mierzejewski – sędzia klasy P PZSS, RM NROI PL. Przewodniczący NROI PL.

Uprawnienia:
Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym nabywają następujące uprawnienia:
a) Sędziego strzelectwa sportowego statycznego PZSS kl. III w konkurencjach Pistolet, Karabin, Strzelba
b) Sędziego strzelectwa sportowego dynamicznego PZSS
c) Kandydata na Range Oficera NROI (K.RO)

W/w uprawnienia a i b są niezbędne do rozpoczęcia kariery sędziowskiej w Polsce i na świecie.
Sędziowie klasy trzeciej są uprawnieni do pełnienia oficjalnych funkcji na strzeleckich zawodach sportowych w charakterze asystenta.
Koszt kursu:
Koszt udziału w kursie na obie specjalności wynosi 350 zł. Koszt udziału tylko w części statycznej wynosi 300 zł. Dodatkowo należy wnieść opłatę za wydanie licencji sędziowskiej – zgodnie z tabelą PZSS w wysokości 50 zł. Opłatę w wys. 400 zł lub 350 zł (w zależności od wyboru wersji) należy wnieść przelewem bankowym z opisem:
Kurs sędziowski 2020, Imię i Nazwisko czyli np.:
Kurs sędziowski 2020, Jan Kowalski
Dane do przelewu:
Klub strzelecki U27
05-850 Ołtarzew ul. Umiastowska 27
Santander Bank 79 1090 1056 0000 0001 4181 3690
W przypadku niezaliczenia egzaminu opłata za wydanie licencji sędziowskiej zostanie zwrócona.
Dokumenty:
Proszę dostarczyć na kurs:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej.
https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencje-sedziowskie/wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziego_ss.doc

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.