Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Kurs na patent strzelecki

12-13 września 2020

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Licencja to dokument niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na broń sportową.

Zapraszamy na kurs na patent strzelecki prowadzony wg. wymagań PZSS.
Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu na patent strzelecki.
Zapraszamy wszystkich, także osoby nie będące członkami klubów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarze broni, oraz dostępu do broni.

Plan szkolenia:
12 września godz. 10:00-17:00 - zajęcia teoretyczne cz. 1
13 września godz. 10:00-17:00 - zajęcia teoretyczne cz. 2 oraz praktyka

Koszt szkolenia: 500,00 PLN
Opłatę za udział prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Klubu Strzeleckiego U27 nr:

79 1090 1056 0000 0001 4181 3690

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Szkolenie na Patent".

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 10 września.

UWAGA!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną obowiązuje ograniczenie maksymalnej ilości uczestników do 12 osób.
Szkolenie odbędzie się z zachowaniem zaleceń sanitarnych w tym zachowania odległości min 2m między uczestnikami.
Podczas szkolenia obowiązkowo zakrywamy usta i nos zgodnie z rozporządzeniem.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.