Strzelnica U27

Pistolet Dynamiczny Poziom 1 + 2

26-27 października

Zapraszamy na szkolenie Pistolet Dynamiczny Poziom 1 + 2 w dniach 26 i 27 października 2019 r. w godz. 11 - 16.

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym albo umiesz już trochę strzelać ale chcesz poprawić swoje umiejętności to nasze szkolenie jest dla Ciebie.
Nauczymy Cię technik strzeleckich, które będzie ćwiczył podczas szkolenia:

- prawidłowy chwyt broni
- postawy strzeleckie
- techniki dobywania broni
- techniki naprowadzania na cel
- prawidłowa praca na języku spustowym
- podstawy celnego strzelania
- techniki wymiany magazynka
- usuwanie niesprawności broni
- bojowe i sportowe metody prowadzenia ognia

Pierwszego dnia (Poziom 1) szkolimy grupę początkującą a drugiego (Poziom 2) grupę zaawansowaną (w tym absolwentów Poziomu 1)
Można wziąć udział w szkoleniu na jednym wybranym Poziomie lub na obu Poziomach .
Grupy szkoleniowe to 4-10 osób, szkolenie trwa ok. 5 godzin dziennie, w tym przerwa kawowa.
Każdy uczestnik oddaje 100 strzałów na Poziomie 1 i 150 strzałów na Poziomie 2.
Szkolenie jest prowadzone w nowoczesnej wentylowanej strzelnicy U27 na osi strzeleckiej do wyłącznej dyspozycji uczestników.
Zapewniamy profesjonalną opiekę instruktorską, broń i amunicję dla osób nie posiadających broni własnej, wyposażenie taktyczne (kabury, ładownice, pasy taktyczne) oraz ochronniki wzroku i słuchu.
Szkolenie prowadzi doświadczony instruktor strzelectwa bojowego oraz sportowego w formule IDPA.
Cena za jeden dzień szkolenia:
- dla osób z własną bronią i amunicją - 250 zł
- dla osób korzystających z broni i amunicji obiektowej:
Poziom 1 - 350 zł
Poziom 2 - 400 zł
Dla klubowiczów 10% zniżki!
Opłatę za uczestnictwo prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Strzelnicy U27 nr:
75 1910 1048 2669 0006 3888 0002.
W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Pistolet Dynamiczny Poziom [...] Data [dd-mm]".

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.