Strzelnica U27

Kurs na dopuszczenie do posiadania broni

Dopuszczenie do posiadania broni jest dokumentem pozwalającym na posługiwanie się bronią podmiotów gospodarczych (np.: agencje ochrony, firmy szkoleniowe, organizacje sportowe).

Szkolenie skierowane jest do osób planujących pracę z bronią obiektową (ochrona, instruktorzy itp.). Zapewniamy trening strzelecki na wszelkich rodzajach broni (pistolety, pistolety maszynowe, karabinki, strzelby gładkolufowe). Szkolenie przygotowuje do egzaminu na Policji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.