Strzelnica U27

Karabin Poziom Pierwszy (AR-15)

19 maja (niedziela), godz 11:00-16:00

Jeśli planujesz zakup własnego karabinka w systemie AR-15, lub właśnie go kupiłeś i chcesz się nauczyć prawidłowej jego obsługi oraz zasad montażu dodatkowego wyposażenia to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jest też doskonałą okazją do uporządkowania swoich umiejętności oraz sprawdzenia sprzętu w warunkach strzelectwa dynamicznego.

Kurs na patent strzelecki

15-16 czerwca 2019

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach. Licencja to dokument niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na broń sportową. Kurs skierowany jest wyłącznie do członków klubów lub stowarzyszeń strzeleckich.

Kurs na dopuszczenie do posiadania broni

Dopuszczenie do posiadania broni jest dokumentem pozwalającym na posługiwanie się bronią podmiotów gospodarczych (np.: agencje ochrony, firmy szkoleniowe, organizacje sportowe).

Szkolenie skierowane jest do osób planujących pracę z bronią obiektową (ochrona, instruktorzy itp.). Zapewniamy trening strzelecki na wszelkich rodzajach broni (pistolety, pistolety maszynowe, karabinki, strzelby gładkolufowe). Szkolenie przygotowuje do egzaminu na Policji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.