Strzelnica U27

 09.10.2019 22:38

Twoja pierwsza wizyta na strzelnicy - jak się przygotować?

Jak przygotować się na Twoja pierwszą wizytę na strzelnicy? Kto może strzelać i z czego? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym artykule. NIE MUSISZ MIEĆ POZWOLENIA!
 02.10.2019 12:42

3 Kroki do Patentu

Przedstawiamy w prosty i czytelny sposób jak zdobyć Patent Strzelecki, a w konsekwencji także licencję zawodniczą oraz pozwolenie na broń
 11.09.2019 23:46

Strzelecki Off-Road - Wyniki Zawodów

Zamieszczamy oficjalne wyniki otwartych zawodów strzeleckich.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.